Royal Tea Time

Królewska tradycja

Rokrocznie Królowa i Król mają w zwyczaju honorować swoich Królewskich Ogrodników serią królewskich podwieczorków zwanych Royal Tea Time. Przez pięć tygodni Król i Królowa goszczą Ogrodników w pałacu, oprowadzają po komnatach, pozwalają korzystać z biblioteki i innych dobrodziejstw swojej rezydencji.

Podczas Royal Tea Time Król i Królowa wspólnie ze swoimi Ogrodnikami popijają herbatkę i zajadają się najbardziej wykwintnymi delicjami, jakie zna ludzkie podniebienie. W czasie podwieczorków Ogrodnicy opowiadają o sobie, poznają się nawzajem i wymieniają doświadczeniami.

Królowa i Król pragną, by cały zespół Ogrodników znał nie tylko swój zakątek Królewskiego Ogrodu, ale poznał równie dobrze swoich kolegów. Uważają, że kluczem do stworzenia ogrodu idealnego jest zgrany zespół ogrodników, w którym każdy zna każdego, wie skąd pochodzi, jak żyje, jak działa i jakimi efektami swojej pracy może się poszczycić.

Agenda

Podczas pięciu tygodni Ogrodnicy spotykają się z Królową i Królem podczas podwieczorków oraz różnego rodzaju prac na terenie rezydencji oraz ogrodów. Agenda tych spotkań wygląda następująco:

Kariera Ogrodnika

Zadaniem każdego Królewskiego Ogrodnika jest stworzenie 5 charakterystyk postaci – swojej oraz 4 innych Ogrodników (karta postaci). Każdy ogrodnik ma również obowiązek opowiedzieć wszystkim o sobie (autoprezentacja), a także 2 razy odpowiedzieć na wszystkie pytania Królowej i Króla (królewski sąd).

Za każdą z aktywności Król i Królowa nagradzają Ogrodników okazami sprowadzanych z całego świata roślin, których możliwość uprawy stanowi powód do dumy. Maksymalna liczba okazów, którą można otrzymać za poszczególne zadań przedstawia się następująco:

Dodatkowo każdy Ogrodnik może wykonać 2 dodatkowe karty postaci Ogrodników, którzy służyli kiedyś na królewskim dworze. Ogrodnik winien wcześniej uzgodnić z Królewską Parą swój wybór i uzyskać ich akceptację przed przystąpieniem do pracy.

Pozycja Ogrodnika na Królewskim Dworze zależy od liczby zgromadzonych okazów. Im więcej Ogrodnik zbierze okazów, tym większymi będzie cieszył się honorami.

Ogrodnicy i ich okazy
Imię i nazwisko tytuł
kp-1
kp-2
kp-3
kp-4
kp-5
dkp-1
dkp-2
auto
ks-1
ks-2
Acetylocholina Jemioła Starszy Ogrodnik 148 1515151515    25 2424
Akonityna Tojad Mistrz Ogrodnik 161 1515151315 15  25 2028
Atropina Pokrzyk Mistrz Ogrodnik 171 1512121314 1314 22 2630
Digitoksyna Naparstnica Starszy Ogrodnik 142 1514151512    25 2224
Dimetylotryptamina Psychotria Mistrz Ogrodnik 178 1515151515 1515 27 2620
Efedryna Przęśl Starszy Ogrodnik 130 1515141514    25 1220
Harmalina Poganek Starszy Ogrodnik 131 1513131515    22 1424
Ibogaina Iboga Starszy Ogrodnik 141 15001415 1515 25 1824
Katynon Czuwaliczko Starszy Ogrodnik 134 1513131515    23 1822
Kokaina Krasnodrzew Ogrodnik 96 15141400    25 1414
Koniina Szczwół Starszy Ogrodnik 128 1512121314    22 1228
Kurara Chondrodendron Ogrodnik 99 15151500    24 1020
Meskalina Pejotl Starszy Ogrodnik 150 1515151515    21 2628
Morfina Mak Mistrz Ogrodnik 184 1514151415 1515 25 2828
Muscimol Muchomor Starszy Ogrodnik 175 1515151515 1515 20 2228
Muskaryna Strzępiak Mistrz Ogrodnik 145 1515141514    25 2022
Nikotyna Tytoń Mistrz Ogrodnik 161 1515151315 16  23 2030
Salicyna Wierzba Mistrz Ogrodnik 182 1514151415 1515 25 1836
Salwinoryna Szałwia z Wieszczów Mistrz Ogrodnik 162 1515151415 15  25 2226
Solanina Psianka Ogrodnik Pielacz 18 00000    0 180
Tetrahydrokannabinol Konopny Starszy Ogrodnik 140 1514151512    25 2024

Magazyn: