Royal Tea Time

Królewska tradycja

Rokrocznie Królowa i Król mają w zwyczaju honorować swoich Królewskich Ogrodników serią królewskich podwieczorków zwanych Royal Tea Time. Przez siedem tygodni Król i Królowa goszczą Ogrodników w pałacu, oprowadzają po komnatach, pozwalają korzystać z biblioteki i innych dobrodziejstw swojej rezydencji.

Podczas Royal Tea Time Król i Królowa wspólnie ze swoimi Ogrodnikami popijają herbatkę i zajadają się najbardziej wykwintnymi delicjami, jakie zna ludzkie podniebienie. W czasie podwieczorków Ogrodnicy opowiadają o sobie, poznają się nawzajem i wymieniają doświadczeniami.

Królowa i Król pragną, by cały zespół Ogrodników znał nie tylko swój zakątek Królewskiego Ogrodu, ale poznał równie dobrze swoich kolegów. Uważają, że kluczem do stworzenia ogrodu idealnego jest zgrany zespół ogrodników, w którym każdy zna każdego, wie skąd pochodzi, jak żyje, jak działa i jakimi efektami swojej pracy może się poszczycić.

Agenda

Podczas siedmiu tygodni Ogrodnicy spotykają się z Królową i Królem podczas podwieczorków oraz różnego rodzaju prac na terenie rezydencji oraz ogrodów. Agenda tych spotkań wygląda następująco:

Kariera Ogrodnika

Zadaniem każdego Królewskiego Ogrodnika jest stworzenie 7 charakterystyk postaci – swojej oraz 6 innych Ogrodników (karta postaci). Każdy ogrodnik ma również obowiązek opowiedzieć wszystkim o sobie (autoprezentacja), a także 3 razy odpowiedzieć na wszystkie pytania Królowej i Króla (królewski sąd).

Za każdą z aktywności Król i Królowa nagradzają Ogrodników okazami sprowadzanych z całego świata roślin, których możliwość uprawy stanowi powód do dumy. Maksymalna liczba okazów, którą można otrzymać za poszczególne zadań przedstawia się następująco:

Dodatkowo każdy Ogrodnik może wykonać 3 dodatkowe karty postaci Ogrodników, którzy służyli kiedyś na królewskim dworze. Ogrodnik winien wcześniej uzgodnić z Królewską Parą swój wybór i uzyskać ich akceptację przed przystąpieniem do pracy.

Pozycja Ogrodnika na Królewskim Dworze zależy od liczby zgromadzonych okazów. Im więcej Ogrodnik zbierze okazów, tym większymi będzie cieszył się honorami.

Ogrodnicy i ich okazy
Imię i nazwisko tytuł kp-1 kp-2 kp-3 kp-4 kp-5 kp-6 kp-7 dkp-1 dkp-2 dkp-3 auto ks-1 ks-2 ks-3
Acetylocholina Jemioła Mistrz Ogrodnik 173 1010810109;9 101010 20 162516
Akonityna Tojad Starszy Ogrodnik 168 1010108101010 9109 16 202412
Atropina Pokrzyk Starszy Ogrodnik 148 1010910101010     14 222419
Cerberyna Cerbera Mistrz Ogrodnik 166 1010101010910 99  20 172121
Cykutoksyna Szalej Starszy Ogrodnik 136 10008101010 7109 17 132210
Digitoksyna Naparstnica Starszy Ogrodnik 178 10108101099 91010 17 202422
Dimetylotryptamina Psychotria Mistrz Ogrodnik 167 109891099 101010 20 171917
Efedryna Przęśl Starszy Ogrodnik 136 10101091099     16 221714
Harmalina Poganek Starszy Ogrodnik 138 1010910101010     20 82318
Ibogaina Iboga Mistrz Ogrodnik 170 109891099 9910 17 172420
Katynon Czuwaliczko Starszy Ogrodnik 142 10101091099     18 122619
Kofeina Kawowiec Starszy Ogrodnik 138 10101087109     20 102222
Kokaina Krasnodrzew Mistrz Ogrodnik 188 10101010101010 91010 20 212721
Koniina Szczwół Ogrodnik 118 810999109     17 17020
Konwalatoksyna Konwalia Mistrz Ogrodnik 183 10101010101010 101010 20 152622
Kurara Chondrodendron Starszy Ogrodnik 139 10910001010 1010  20 111920
Meskalina Pejotl Starszy Ogrodnik 122 10991010109     20 02015
Morfina Mak Mistrz Ogrodnik 164 10001010109 1099 20 262318
Muscimol Muchomor Starszy Ogrodnik 134 1091010101010     19 121915
Muskaryna Strzępiak Mistrz Ogrodnik 161 1091010101010     20 242424
Nikotyna Tytoń Starszy Ogrodnik 139 1010999109     19 131922
Salicyna Wierzba Starszy Ogrodnik 133 1099891010     19 101920
Salwinoryna Szałwia z Wieszczów Starszy Ogrodnik 153 10910001010 9910 20 142319
Solanina Psianka Starszy Ogrodnik 139 1010101010109     20 142016
Tetrahydrokannabinol Konopny Starszy Ogrodnik 132 1099891010     19 82317

Magazyn: