Angel Dust

 

Angel Dust

Genesis

Nikt nie zna dnia ani godziny...

Nikt poza Archaniołem Przeznaczenia, który nieskrępowany kontinuum czasoprzestrzennym, ma zdolność nie tylko przebywania w dowolnym czasie i przestrzeni, ale również decydowania o ich właściwościach. Gdyby Archanioł posiadał odbyt, w nim właśnie umieściłby wzór E=mc2.

Archanioł dowodzi armią Aniołów Przeznaczenia, która każdego dnia kreuje rzeczywistość całego wszechświata wg tylko sobie znanego planu i zamysłu. Albo przypadku, kiedy w ich działania wkradnie się chaos lub nieuwaga. To dlatego czasem rzeczy dzieją się inaczej niż podpowiadałaby logika.

Zgodnie z nieznanym jeszcze ludzkości prawem, każda zmiana dokonywana we wszechświecie za pośrednictwem Aniołów Przeznaczenia powoduje powstanie jednej lub więcej cząsteczek Anielskiego Pyłu (Angel Dust) ...

 zobacz całość
Apocalypsis

Pewnego dnia, zapewne dla hecy, jeden z Aniołów Przeznaczenia sprawił, że pewna 4-letnia dziewczynka z Wejherowa, choć nie zna jeszcze alfabetu, wyryła na ścianie swojego pokoju pewną inskrypcję. Zawiera ona instrukcję zrzucenia przez człowieka kajdanów determinizmu. Według instrukcji kluczem do sukcesu jest zebranie odpowiedniej ilości Anielskiego Pyłu i jego spożycie. Nie jest do końca jasne jakie będą efekty działania Anielskiego Pyłu na organizm człowieka, ale badania nad znaczeniem słów inskrypcji wskazują, że pod wpływem odpowiedniej dawki Anielskiego Pyłu człowiek, uwolniony od ciała, może odbyć – niczym Archanioł Przeznaczenia – podróż poza czasem i przestrzenią. I sam stać się Aniołem Przeznaczenia, wolnym od determinizmu i decydującym sam o własnym losie. Wyjęty spod kurateli Archanioła Przeznaczenia człowiek może zdecydować się wrócić do własnego ciała i wieść wolne życia lub stać się częścią mechanizmu sterującego wszechświatem. ...

 zobacz całość
Finalis Iter

Aby odbyć ostatnią podróż w celu zdobycia Anielskiego Pyłu należy wpatrywać się w znak wyryty przez dziewczynkę na ścianie swojego pokoju. Wówczas ukarze się ścieżka jaką należy pokonać i procesy umysłowe jakie należy wykonać, aby zdobyć wraz ze swoim zespołem odpowiednią porcję Anielskiego Pyłu.

Zdobycie przez zespół 600 cząsteczek pyłu gwarantuje bezpieczny powrót z podróżny do rzeczywistości, zdobycie 800 cząsteczek umożliwi zyskanie częściowego wpływu na swój los, natomiast zdobycie 1000 cząsteczek pozwoli stać się Aniołem Przeznaczenia i kreować rzeczywistość według własnego uznania. Ci podróżnicy, który zdobędą 1200 cząsteczek Anielskiego Pyłu, uzbrojeni w niewyobrażalną moc, będą mogli stanąć do walki z Archaniołem Przeznaczenia, by samemu stać się Panami Wszechświata. Aby ukończyć podróż zespół musi wziąć udział we wszystkich misjach na głównej drodze Archanioła.

Missiones

Informacje o aktualnych misjach, które wymagają szczegółowych instrukcji, znajdziesz poniżej.


poszukiwacze anielskiego pyłu dotarli do kresu swej wędrówki

Granarium

Sprawdź ilość zgromadzonego Anielskiego Pyłu.

 sprawdź
Librum Sapientiae

Aby podróż nie była drogą przez mękę, korzystaj ze źródeł wiedzy.

 zobacz