s.a.i.n.t. s.p.i.n.

Studencka Agencja Informacji na temat Substancji Psychoaktywnych i Narkotyków

S.A.I.N.T. S.P.I.N.


 

Jesteś członkiem S.A.I.N.T. S.P.I.N., czyli Studenckiej Agencji Informacji na temat Substancji Psychoaktywnych i Narkotyków. Twoim zadaniem jest opracować stronę internetową, która w sposób możliwie najbardziej profesjonalny i atrakcyjny będzie prezentowała wiedzę naukową na temat substancji uzależniających i samego uzależnienia. Strona ta ma być remedium na potop post-prawdy, manipulacji i uproszczeń, który zalewa internet i ogłupia wszystkich poszukujących rzetelnej wiedzy na temat szeroko pojętego tematu narkotyków.

Będziesz pracował w zespole. Zespołów będzie dużo. Zespoły będą rywalizowały o miano najlepszego. Tego, który jest w stanie opracować najciekawsze materiały, tego którego materiały znajdą się na stronie głównej serwisu. Za swoją pracę otrzymywać będziesz punkty oraz mózgi, które będą zasilały Twoje indywidualne konto, ale również konto Twojego zespołu. Mózgi stanowić będą walutę potrzebną by móc tworzyć coraz więcej i więcej ciekawych materiałów. Kiedy zdobędziesz odpowiednią liczbę punktów, zostaniesz wymieniony wśród autorów serwisu, kiedy Twój zespół znajdzie się wśród najlepszych, otrzymasz dodatkową nagrodę niespodziankę. Nie będzie to nic wielkiego, ale przecież nie o nagrodę tu chodzi. Chodzi o misję...

Przed Tobą okazja zrobić coś naprawdę fajnego, coś cennego, coś praktycznego, coś, co przyda się innym. Z czego będziesz mógł być naprawdę dumny. Podejmiesz wyzwanie?


  STRONA AGENCJI

 

Zadania

Poniżej znajduje się harmonogram zadań, które stoją przed Tobą indywidualnie oraz przed Twoim zespołem. Szczegółowe informacje o zadaniach będą pojawiać się sukcesywnie w chwili ich aktywacji.

 

Quiz on-line (3/3)  

Quiz on-line sprawdzający wiedzę zgromadzoną w toku dotychczasowych spotkań. Wysokie wyniki uzyskane w trzech quizach on-line uprawniać będą do uzyskania dodatkowej nagrody (mózgu odpowiedniego koloru dla średniego wyniku powyżej 60, 70 i 80%).

: 0  |  : 10 pkt.  |  : 5 czerwca, 21:00 - 22:00

Gry i szarady  

Zaprojektuj i wykonaj grę dla kilku osób lub całej grupy, która będzie pozwalała na powtórzenie wiadomości z przedmiotu lub zaprojektuj krzyżówkę lub inną szaradę, która pozwoli na powtórzenie wiedzy z przedmiotu.

:  |  : do 40 pkt.  |  : 2 czerwca

Quiz on-line (2/3)  

Quiz on-line sprawdzający wiedzę zgromadzoną w toku dotychczasowych spotkań. Wysokie wyniki uzyskane w trzech quizach on-line uprawniać będą do uzyskania dodatkowej nagrody (mózgu odpowiedniego koloru dla średniego wyniku powyżej 60, 70 i 80%).

: 0  |  : 10 pkt.  |  : 8 maja, 21:00 - 21:30

Quest 1  

Wytłumacz 6-latkowi jaka jest istota uzależnienia.

Wszystkie prace dostępne są tutaj.

Quiz on-line (1/3)  

Quiz on-line sprawdzający wiedzę zgromadzoną w toku dotychczasowych spotkań. Wysokie wyniki uzyskane w trzech quizach on-line uprawniać będą do uzyskania dodatkowej nagrody (mózgu odpowiedniego koloru dla średniego wyniku powyżej 60, 70 i 80%).

: 0  |  : 10 pkt.  |  : 10 kwietnia, 21:00 - 21:30

Infografika: uzależnienie behawioralne  

Opracuj infografikę, która w obrazowy sposób będzie umożliwiała poznanie czym jest uzależnienie bahawioralne, jakie są jego formy i jak dochodzi do jego powstania. Forma pracy może być inna - warunkiem jest możliwość umieszczenia na stronie www.

:  |  : 40 pkt.  |  : 27 maja  |  : swietywir@gmail.com

Wyniki głosowania: (1) Klaudia Kubiak (praca nr 3); (2) Patrycja Ambroziak (praca nr 7), (3) Izabela Francuz i Natalia Kraska (praca nr 3). Gratulujemy!

Prace dostępne są tutaj.

Infografika: statystyki  

Opracuj infografikę, która w obrazowy sposób będzie umożliwiała zapoznanie się z różnymi statystykami dotyczącymi skali uzależnienia, popularności substancji i innych dotyczących tematyki przedmiotu. Forma pracy może być inna - warunkiem jest możliwość umieszczenia na stronie www.

:  |  : 15 pkt.  |  : 21 maja  |  : swietywir@gmail.com

Prace nie będą podlegały głosowaniu, ponieważ przedstawiają różne dane i obydwie znajdą sie na stronie. Autorki (Daria Głomska i Dominika Kawka) otrzymają w związku z tym po czerwonym mózgu bez głosowania.

Prace dostępne są tutaj.

Infografika: porównania substancji psychoaktywnych  

Opracuj infografikę, która w obrazowy sposób będzie umożliwiała porównanie (dwóch lub więcej) różnych substancji psychoaktywnych (efektów ich działania, mechanizmu działania itp.). Forma pracy może być inna - warunkiem jest możliwość umieszczenia na stronie www.

:  |  : 25 pkt.  |  : 1 czerwca  |  : swietywir@gmail.com

Prace nie będą podlegały głosowaniu ze względu na brak czasu oraz dużą różnorodność tematyczną.

Prace dostępne są tutaj.

Infografika: neuronalny mechanizm uzależnienia  

Opracuj infografikę, która w obrazowy sposób będzie opisywała neuronalny mechanizm powstawania uzależnienia. Forma pracy może być inna - warunkiem jest możliwość umieszczenia na stronie www.

:  |  : 40 pkt.  |  : 27 maja  |  : swietywir@gmail.com

Prace nie będą podlegały głosowaniu, ponieważ wpłynęły tylko dwie o nieco innym podejściu do tematu. Autorzy (Klaudia Kubiak oraz duet Karolina Protokowicz i Marcin Wyroślak) otrzymają w związku z tym po czerwonym mózgu bez głosowania.

Prace dostępne są tutaj.

Infografika: metody badania OUN  

Opracuj infografikę, która w obrazowy sposób będzie umożliwiała zapoznanie się z metodami badania OUN, które wykorzystuje się w przypadku badań nad uzależnieniami. Forma pracy może być inna - warunkiem jest możliwość umieszczenia na stronie www.

:  |  : 25 pkt.  |  : 30 kwietnia  |  : swietywir@gmail.com

Wyniki głosowania: (1) Natalia Czapiewska (praca nr 3); (2) Klaudia Zakreta (praca nr 2), (3) Paulina Załęska (praca nr 1).
Prace dostępne są tutaj.

Infografika: struktury OUN  

Opracuj infografikę na temat struktur OUN uczestniczących w powstawaniu uzależnienia. Forma pracy może być inna - warunkiem jest możliwość umieszczenia na stronie www.

:  |  : 25 pkt.  |  : 14 kwietnia  |  : swietywir@gmail.com

Wyniki głosowania: (1) Klaudia Zakreta (praca nr 2), (2) Karolina Topa (praca nr 1), (3) Bartłomiej Benkowski (praca nr 3).
Prace dostępne są tutaj.

Infografika: transmitery OUN  

Opracuj infografikę na temat transmiterów uczestniczących w powstawaniu uzależnienia. Forma pracy może być inna - warunkiem jest możliwość umieszczenia na stronie www.

:  |  : 25 pkt.  |  : 21 kwietnia  |  : swietywir@gmail.com

Wyniki głosowania: (1) Tomasz Kornatowski (praca nr 2), (2) Justyna Budka (praca nr 1).
Prace dostępne są tutaj.

Infografika: podział substancji psychoaktywnych  

Opracuj infografikę (lub w innej formie) podział substancji psychoaktywnych (wg danych ze szkolenia, przy czym można dowolnie rozszerzyć zakres oraz formę prezentacji podziału) z najważniejszymi informacjami o grupach substancji.

:  |  : 15 pkt.  |  : 30 marca  |  : swietywir@gmail.com

W głosowaniu zwycieżyli: (1) Alicja Iwanowska (praca numer 2), (2 ex aequo) Karolina Romaniak (nr 4), Jurand Sobieski (nr 5) i Michał Zelewski (nr 9). Autorom gratulujemy!
Wszystkie prace dostępne są tutaj.

Zlecenie A, B, C

Opracuj w dowolnej (ale możliwej do opublikowania na stronie www) formie informacje o substancji lub grupie substancji wylosowanej w ramach zlecenia. Wśród informacji powinny znaleźć się następujące: efekty przyjęcia substancji (jakie efekty wywołuje jednorazowa dawka), efekty odstawienne (jakie efekty występują w odstawieniu u osoby uzależnionej), efekty długotrwałego stosowania (efekty uboczne wynikające najczęściej z rozlegulowania procesów fizjologicznych lub innych patologii; są to z reguły efekty inne niż efekty odstawienia i należy to ściśle rozróżnić) i efekty przedawkowania, mechanizm działania (mózgowy lub inny wyjaśniający obserwowane efekty przyjęcia; należy skupić się na mechanizmie powstawania efektów jednorazowego przyjęcia) oraz inne ogóle informacje (takie jak dawkowanie, dawka śmiertelna lub dawka wywołująca efekty przedawkowania, ew. pochodzenia, rys historyczny itp.).

: 0  |  : 30 pkt.  |  : 23 kwietnia (A), 21 maja (B), 4 czerwca (C)  |  : swietywir@gmail.com (dot. finalnego produktu)

Nadesłane prace podlegać będą głosowaniu

ZLECENIE A

 wyniki głosowania

Wszystkie prace dostępne są tutaj.

ZLECENIE B

 wyniki głosowania

Wszystkie prace dostępne są tutaj.

ZLECENIE C

 wyniki głosowania

Wszystkie prace dostępne są tutaj.

Nazwa / Motto / Logo  

Wymyśl nazwę strony poświęconej substancjom psychoaktywnym i uzależnieniom oraz jej motto, a także zaprojektuj logo serwisu.

: 0  |  : 3 + 4 + 5 pkt.  |  : 2 marca  |  : swietywir@gmail.com

W głosowaniu zwycieżyli: (1) Nazwa: Dilerzy Wiedzy (Magdalena Wielewska); Motto: Przed użyciem zapoznaj się z treścią strony bądź skonsultuj się ze zdrowym rozsądkiem (Alicja Iwanowska); (3) Logo: grafika (Aleksandra Wierzbowska). Autorom gratulujemy!

Ciekawostki  

Opracuj w dowolnej (ale możliwej do opublikowania na stronie www) formie ciekawe informacje o uzależnieniach, substancjach spoza listy zleceń lub na inne tematy związane z przedmiotem.

:  |  : 5 - 40 pkt. (w zależności od wartości merytorycznej, pracochłonności oraz atrakcyjności)  |  : 1 czerwca  |  : swietywir@gmail.com

Odnośniki i recenzje  

Znajdź ciekawą stronę (zweryfikuj zamieszczone na niej informacje), prześlij jej adres i opracuj opis zawartości strony lub napisz rezenję ciekawej książki związanej z tematyką przedmiotu.

:  |  : 5 - 20 pkt.  |  : 1 czerwca  |  : swietywir@gmail.com

Własna propozycja  

Wymyśl ciekawy temat na materiał i jego formę, uzgodnij to z prowadzącym i działaj.

: 0  |  : ? pkt.  |  : 8 czerwca  |  : swietywir@gmail.com

Punktacja

Aktualną liczbę zdobytych punktów oraz mózgów można sprawdzić klikając poniższy przycisk.

punktacja

Szkolenia

Prezentacje szkoleniowe zawierają informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania się do niektórych zadań. Prezentacje pojawiać się będą sukcesywnie.
 

Ważna informacja dotycząca wyświetlania prezentacji!

Prezentacje z kolejnych szkoleń znajdują się w odpowiednich zakładkach - ich odczyt wymaga posiadania zainstalowanej w przeglądarce wtyczki flash. W związku z tym ich wyświetlanie na większości urządzeń mobilnych jest niemożliwe i powoduje deformacje rozmiaru strony www.

Prezentacja nr 1

Prezentacja nr 2

Prezentacja nr 3

Kontakt ze Świętym wirem

 

Kontakt ze Świętym wirem możliwy jest podczas szkoleń oraz kolegiów redakcyjnych lub za pośrednictwem poczty e-mail:

swietywir@gmail.com