Royal Tea Time

Królewska tradycja

Rokrocznie Królowa i Król mają w zwyczaju honorować swoich Królewskich Ogrodników serią królewskich podwieczorków zwanych Royal Tea Time. Przez pięć tygodni Król i Królowa goszczą Ogrodników w pałacu, oprowadzają po komnatach, pozwalają korzystać z biblioteki i innych dobrodziejstw swojej rezydencji.

Podczas Royal Tea Time Król i Królowa wspólnie ze swoimi Ogrodnikami popijają herbatkę i zajadają się najbardziej wykwintnymi delicjami, jakie zna ludzkie podniebienie. W czasie podwieczorków Ogrodnicy opowiadają o sobie, poznają się nawzajem i wymieniają doświadczeniami.

Królowa i Król pragną, by cały zespół Ogrodników znał nie tylko swój zakątek Królewskiego Ogrodu, ale poznał równie dobrze swoich kolegów. Uważają, że kluczem do stworzenia ogrodu idealnego jest zgrany zespół ogrodników, w którym każdy zna każdego, wie skąd pochodzi, jak żyje, jak działa i jakimi efektami swojej pracy może się poszczycić.

Prace ogrodnicze

Podczas pięciu tygodni Ogrodnicy spotykają się z Królową i Królem podczas podwieczorków oraz różnego rodzaju prac na terenie rezydencji oraz ogrodów. Zadaniem każdego Królewskiego Ogrodnika jest stworzenie 4 charakterystyk postaci (kart postaci), a także wziąć udział w 4 podwieczorkach (quizach) wydawanych w królewskiej rezydencji.

Za każdą z aktywności Król i Królowa nagradzają Ogrodników okazami sprowadzanych z całego świata roślin, których uprawa stanowi powód do dumy.

Dodatkowo każdy Ogrodnik może wykonać 2 dodatkowe karty postaci Ogrodników, którzy służyli kiedyś na królewskim dworze. Ogrodnik winien wcześniej uzgodnić z Królewską Parą swój wybór i uzyskać ich akceptację przed przystąpieniem do pracy.

Szczegółowe informacje o harmonogramie, liczbie możliwych do zdobycia okazów oraz karierze ogrodnika można znaleźć klikając poniższy przycisk.

 harmonogram prac
Ogrodnicy i ich okazy

Pozycja Ogrodnika na Królewskim Dworze zależy od liczby zgromadzonych okazów. Im więcej Ogrodnik zbierze okazów, tym większymi będzie cieszył się honorami. Informacje o honorach można znaleźć klikając poniższy przycisk.

 Ogrodnicy i ich okazy
Karty postaci

Materiały pomocne w przygotowaniu kart postaci, wykonane karty postaci oraz edytowalny plik do stworzenia kart postaci można pobrać ze strony po wpisaniu właściwego hasła.

Karty postaci należy nadsyłać na adres krolewskiteatime@gmail.com